Nordic KeyboardsNordic Keyboards

Butiken upphör! -50 % på allt!

Tyvärr har vi beslutat att avveckla Nordic Keyboards under sommaren. Vi säljer slut det vi har i lager, men tar inte hem några nya leveranser.

Nu har du chansen att fynda! Vi har -50 % rabatt på hela sortimentet. Rabatten visas i kassan.

Köpvillkor för Nordic Keyboards

 1. Allmänt
  1. Dessa köpvillkor reglerar förhållandet mellan Ombetro Handelsbolag (nedan kallat Ombetro), genom dess webbutik Nordic Keyboards, och dess kunder, om inte annat särskilt överenskommits.
  2. Vid försäljning till konsument tillämpar Ombetro de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om dessa lagar finns hos konsumentverkets informationssida för konsumenter.
  3. Fakta samt priser lämnade på Nordic Keyboards lämnas med reservation för tryckfel, skrivfel, systemfel och slutförsäljning. Bilder samt produktbeskrivningar är illustrativa.
   Observera att våra produktbeskrivningar inte alltid är kompletta. Vi gör vårt bästa för att komplettera de beskrivningar vi får från leverantörerna men har inte möjlighet att gå igenom alla tusentals produkter. Vi föreslår att du tittar på samtliga produktbilder och slår upp modellnummer på tillverkarnas hemsidor för att försäkra dig om att produkten du tittar på uppfyller de krav du har. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss varpå vi kommer göra vårt bästa för att komplettera informationen och hjälpa dig hitta en produkt som uppfyller dina kriterier.
 2. Priser
  1. Prisuppgifter på Nordic Keyboards är i svenska kronor SEK och kan visas exklusive eller inklusive moms (valbart). Priser på produkter visas exklusive fraktkostnader. I kundvagnen/kassan visas totalkostnaden för beställningen, inklusive frakt och moms.
  2. Priserna som anges på hemsidan och i offerter är enbart aktuella just vid det tillfället och kan ändras när som helst. Detta då våra inköpspriser uppdateras flera gånger dagligen.
  3. Ombetro förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen ändra priset. Om så sker skall kunden så snart som möjligt kontaktas. Vid prisändring har kunden rätt att häva avtalet; antingen skriftligen innan leverans eller i enlighet med med den här nedan nämnda ångerrätten.
  4. Avtalade priser gäller endast i de fall priset ej är felaktigt uppgivet. I de fall ett felaktigt pris upptäcks efterfaktureras mellanskillnad av Ombetro.
 3. Beställning
  1. Beställning kan ske via hemsida, telefon eller e-post. Beställningen är bindande för kunden när kunden har tryckt på knappen "Genomför köp". Har beställningen gjorts på annat sätt än via hemsidan är beställningen bindande för kunden när denne har uttryckt önskan att beställa och beställningen på något sätt har bekräftats av Ombetro.
  2. Beställning är bindande för Ombetro först när skriftligt ordererkännande skickats till kunden.
  3. Om produkt under behandling av order visar sig ha väsentligt prisändrats hos leverantör, utgått, eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar och kostnader är Ombetro ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt, oavsett ordererkännande.
  4. Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd för att få beställa produkter från Ombetro.
  5. Om kunden är en juridisk person, får endast behörig firmatecknare eller av firmatecknaren utsett ombud beställa. Ombetro har rätt neka beställningen om kunden efter anmodan ej kan styrka att den som utfört beställningen har rätt att beställa produkter för den juridiska personens räkning.
  6. Vid försäljning av elektronik innehållande tv-mottagare har Ombetro anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB. Innebörden är att Ombetro inom 30 dagar efter genomförd försäljning måste uppge den information som krävs för att kunna fastställa avgiftsplikten för TV-licens (dvs namn, adress och telefonnummer). Anmälningsplikten styrs av (1989:41) 8 § Lagen om TV-avgift.
 4. Betalning
  1. Betalning kan ske antingen direkt vid beställningen, i förskott eller mot faktura. Vissa betalsätt erbjuds via en samarbetspartner, efter de alternativ och villkor som de erbjuder/ställer.
  2. Vilka betalsätt som erbjuds är beroende på flera faktorer såsom vem kunden är eller var köpet görs.
  3. Faktura för privatpersoner via Collector Bank
   1. I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi faktura och delbetalning. När du väljer faktura som betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller dela upp betalningen i mindre delar.
   2. Fakturan skickas via e-post till den e-postadress som anges vid beställningen.
   3. Fakturan förfaller inom 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.
   4. En fakturaavgift på 39 kronor tillkommer.
   5. Du kan endast beställa till din folkbokföringsadress när du väljer faktura eller delbetalning och du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.
   6. När du fått fakturan kan du välja att delbetala upp till 36 månader genom att betala in det lägsta belopp som är angivet på fakturan. Vid delbetalning tillkommer en årsränta på 19,9 procent samt aviavgift 29 kr/månad.
   7. En mindre kreditprövning görs som i vissa fall vilket innebär kreditupplysning.
   8. För att se fullständiga villkor för Collectors faktura se länkarna nedan:
    Allmänna villkor för faktura och kontokredit
    Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation
   9. Återbetalning: Du som har betalt din faktura men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Collector. För återbetalning av tillgodo behöver Collector kontaktuppgifter och kontouppgifter från dig, de lagrar inte dessa uppgifter i samband med din betalning. Maila dina uppgifter till contactcenter@collectorbank.se eller ring till 010 - 161 01 00. Du kan även besöka dem på https://www.collector.se.
  4. Faktura utställd av Ombetro HB (som ej går via samarbetspartner)
   1. Ombetro förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning(ar) på kund som önskar betala mot faktura samt neka kredit/fakturaköp. Kreditvärdigheten bedöms vid var beställningstillfälle men kan även omprövas under pågående orderhantering.
   2. Fakturor skickas normalt som pdf-dokument till av kunden angiven epost-adress. Om kunden behöver få fakturan utskriven och skickad per post tillkommer en avgift om 31,20 kr (exklusive moms).
   3. Vid delleveranser kan var delleverans komma att faktureras separat.
   4. Betalning skall erläggas mot faktura inom 14 dagar från fakturadatumet om inget annat är överrenskommet.*
   5. Vid dröjsmål med betalning utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus referensränta från förfallodagen. Om betalningspåminnelse skickas ut tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr (momsfri avgift).*
   6. Ombetro samarbetar med EFAB Inkassobolagen AB. Obetalda fakturor lämnas till dem och/eller Kronofogdemyndigheten varvid kostnader för sådan hantering tillkommer.
   * För Myndigheter, landsting och kommuner gäller att fakturor ska vara betalda inom 30 dagar samt att förseningsavgift om 450 kr utgår vid sen betalning.
  5. Ombetro förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning på hela eller del av beloppet.
 5. Leverans och frakt
  1. Leveransdagen är den dag då den sista av de produkter som ingår i beställning lämnar Ombetros lager eller lager som tillhör leverantör till Ombetro (gäller endast om leverans sker direkt från leverantör till kunden).
  2. Om inte annat särskilt överenskommits ombesörjer Ombetro transport från eget, eller leverantörs, lager direkt till kunden. Kunden står för fraktkostnaden och val av transportör skall ske i samråd med kunden. (Normalt väljer kunden vid beställning ett av de föreslagna fraktsätten).
  3. Risken för produkten/produkterna övergår från Ombetro till kunden i det att produkten lämnats över till transportör för leverans till kunden. Med andra ord sker alla transporter på kundens risk. Beroende på fraktsätt kan transportören stå för ett begränsat ansvar/garanti för produkten fram till dess att kunden har tagit emot leveransen.
  4. Ibland stämmer inte den produktinformation vi får från leverantörerna varpå vikt och volym kan beräknas fel i vår kassa med följd att köpta produkter kan vara för tunga eller för stora, eller på annat sätt inte fungera med de i kassan föreslagna fraktsätten. I vissa fall går det heller ej att skicka hela beställningen som ett kolli utan leveransen måste ske uppdelat på flera kollin. Vi förbehåller oss rätten att i dessa fall välja lämpligt fraktsätt och efterfakturera för faktisk fraktkostnad.
  5. Ibland sker leverans direkt från externt lager hos distributör eller tillverkare. Detta kan leda till att leverans sker uppdelat i flera kollin, med olika fraktsätt och vid olika tillfällen.
  6. Vissa fraktsätt förutsätter att mottagaren finns på plats på dagtid, utan föregående avisering, för att kvittera paketet. Skulle fraktbolaget misslyckas med leveransen på grund av exempelvis saknad portkod eller då ingen mottagare finns på plats kan fraktbolaget komma att fakturera oss en tilläggsavgift för nytt leveransförsök etc. Uppstår sådana kostnader kommer vi fakturera dessa vidare till kunden.
  7. Om kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden för de kostnader beställningen inneburit för Ombetro, dock minst 250 kr inkl moms (200kr exkl moms).
  8. Synlig transportskada skall omedelbart anmälas till transportören av kunden. Ej synlig transportskada skall anmälas så snart som möjligt, dock senast 5 arbetsdagar efter mottagandet.
  9. Alla fraktkostnader som uppges bör anses som preliminära. Fraktkostnaderna påverkas av flertalet faktorer vilka i vissa fall kan vara omöjliga för oss att förutse eller ha vetskap om.
  10. Alla leveranstider som uppges bör anses som preliminära. Vid leverans som försenas mer än 30 dagar från utlovat leveransdatum äger kunden rätt att häva avtalet. Vid förskottsbetalning åtar sig Ombetro att återbetala betalt belopp inom 30 dagar från att kunden hävt avtalet.
   Leveransvillkor finns även i dokumentet "Fraktinformation för Nordic Keyboards"
 6. Ägarförbehåll
  1. Ombetro äger produkterna till dess att de till fullo betalats.
  2. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Ombetro skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.
 7. Ångerrätt
  1. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare Distans- och hemförsäljningslagen) har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten.
  2. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för kostnaden för returfrakt.
  3. Kunden ansvarar för att returnera produkten med lämpligt fraktsätt och med lämpliga fraktvillkor/försäkringar.
  4. Produkten ska vara komplett och utan skador. Prisavdrag görs om något saknas eller om det finns skador eller slitage på produkten, tillbehör eller förpackning.
  5. För att använda ångerrätten, kontakta Ombetro för att få ett returnummer. Skicka sedan tillbaka produkten, i lämpligt emballage, inom 14 dagar. När Ombetro godkänt returen kommer återbetalning för produkten att ske på samma sätt som beställningen betalades.
  6. Ångerrätten gäller ej för:
   1. fraktkostnader, faktureringsavgifter, eller dylika kostnader som inte är en del av produkternas priser
   2. beställningsvaror som beställts särskilt för den specifika kunden eller som Ombetro inte normalt lagerför. En beställningsvara kan vara märkt som sådan med symbol eller text på produktsida eller vid visning av Kundvagn/Kassa, eller i kontakt/konversation med Ombetro
   3. abonnemang eller licenser som har aktiverats, sigill brutits, eller om förpackningen öppnats så att aktiverings-/licenskod har, eller kan ha, synliggjorts. Detta gäller oavsett om produkten, med dess serienummer eller licensnummer har registrerats hos tillverkare eller annan part
   4. produkter med inbyggda batterier, om dessa har satts igång, anslutits, eller laddats. Detta då batteriets livscykel har aktiverats och produktens då ej längre är i oförändrat skick
  7. Näringsidkare har ej ångerrätt om inte detta särskilt avtalats skriftligen.
 8. Falska beställningar & bedrägerier
  1. Alla falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls. Vi samarbetar med polisen och lämnar ut all information för att vara behjälplig vid utredningen.
 9. Garanti / Reklamation
  1. Ombetro lämnar garanti till kunden enligt samma villkor som leverantör eller tillverkare lämnar till Ombetro. Garantitiden är normalt minst 12 månader om inte annat särskilt angivits i produktinformationen (t ex kan demo-produkter ha kortare garantitid) eller i fallet förbrukningsvaror såsom batterier, bläckpatroner, glödlampor, toners, etc för vilka garantitiden normalt ej är längre än 6 månader.
  2. Konsument har rätt att reklamera produkt inom 3 år från leveransdagen.
  3. Konsument som önskar reklamera produkt gör detta genom att kontakta Ombetro för avhjälpning. Ombetro kan i vissa fall hänvisa kund direkt till tillverkare, tillverkares servicepartner eller liknande för avhjälpande av fel. Om produkten ska skickas i retur måste konsumenten erhålla ett returnummer, och sedan skicka tillbaka produkten i lämpligt emballage. Returen är inte i några avseenden godkänd förrän personal på Ombetro har undersökt produkten. Varornas serienummer eller dylika produktionsnummer måste vara intakta för att garantin skall gälla.
  4. Om inget annat avtalas ansvarar kunden för att returnera produkten med i lämpligt emballage samt med lämpligt fraktsätt och med lämpliga fraktvillkor/försäkringar.
 10. Ansvar för fel
  1. Ombetro är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.Föreligger fel som Ombetro ansvarar för åtar vi oss att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller genom återköp.
  2. Ombetros ansvar omfattar inte:
   • fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
   • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på sätt som påverkar dess funktion. Kunden förväntas ha, eller skaffa sig, tillräcklig kännedom kring de produkter denne köper och Ombetro inte kan hållas ansvarig för eventuellt bristfälliga produktbeskrivningar, instruktioner, etc.;
   • fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Ombetros instruktioner;
   • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Ombetros kontroll;
   • normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
  3. När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Ombetros förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Ombetros ordinarie arbetstid. På Ombetros begäran skall representant från kunden närvara under Ombetros arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Ombetro eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.
  4. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Ombetro ansvarar för skall kunden ersätta Ombetro enligt Ombetros vid varje tillfälle gällande prislista.
  5. Ombetro ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Ombetro med anledning av fel.
 11. Ansvarsbegränsning
  1. Ombetro bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
  2. Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Ombetro enligt förevarande köpvillkor skall ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
  3. Ombetro kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. Detsamma gäller vid eventuell reklamation då det är kundens skyldighet att skyndsamt förhindra eventuell dataförlust.
  4. Skulle Ombetro vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Ombetro fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.
 12. Överlåtelse av avtalet
  1. Ombetro får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande villkor.
  2. Förevarande villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.
 13. Personuppgiftspolicy
  1. Vår personuppgiftspolicy är en bilaga till dessa villkor. Klicka här för att läsa den.
 14. Säkerhet
  1. Anslutningen till Nordic Keyboards sker över säkert via https-protokoll för att du och din information ska kunna vara säker under ditt besök. Detta markeras ofta av din webbläsare genom ett grönt hänglås, eller liknande symbol, intill hemsideadressen. När det gäller samarbetspartners som hanterar personuppgifter, vid exempelvis betalning samt registrering av fraktuppdrag ställer vi höga krav på deras säkerhet.
  2. Kortbetalningar sker på krypterade sidor och betalsidan ställer krav på 3D secure (Verified by Visa eller MasterCard SecureCode).
 15. Cookies
  1. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Ombetro använder cookies på Nordic Keyboards för att säkerställa att du som kund kan logga in på hemsidan och för att din webbläsare ska komma ihåg dina inställningar och ge dig ett smidigt besök på hemsidan. Cookies används även för att föra statistik om hur många besökare webbplatsen har och vart besökarna kommer ifrån. Dessa cookies är harmlösa men om du ändå inte känner dig trygg med detta så kan du via inställningarna i din webbläsare blockera att hemsidor använder sig av dem på just din dator. Vill du läsa mer så rekommenderar vi att ni läser mer på PTS hemsida. Väljer du att stänga av eller begränsa cookies i din webbläsare kan vissa funktioner webbplatsen sluta fungera.
 16. Skiljedom eller tvist
  1. Ombetro följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
  2. Eventuell tvist skall avgöras i Stockholms Tingsrätt.
  3. Om du vill ha ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden kan du även ansöka om tvistlösning via EU-kommisionens webbplats ODR, Online Dispute Resolution.
 17. Copyright
  1. Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Ombetro, dess samarbetspartners eller leverantörers egendom. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit skriftligt medgivande från Ombetro.
 18. Förändring av köpvillkor
  1. Ombetro förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande köpvillkor.